Akon Home Hotel

Sustainability Policy

Akon home Otel, sürdürülebilir çevre anlayışıyla, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmayı taahhüt ederek hareket etmektedir. Bu çerçevede, aşağıda belirtilen sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt ederiz:

Çevre Politikası

Çevre kirliliğini önlemek, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasına katkı sağlamak amacıyla süreçlerimizi sürekli iyileştirme taahhüdünde bulunuyoruz. Yenilenebilir ve temiz enerji kullanımını artırarak çevresel etkimizi azaltmayı hedefliyoruz. Doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanarak sürdürülebilir kaynak yönetimine katkıda bulunuyoruz. Su tüketimini azaltma, atıkları kaynağında azaltma ve sıfır atık ilkesini benimseme konusunda çaba gösteriyoruz. Kimyasal tüketimi ve pestisit kullanımını azaltarak doğaya zarar vermeyen ürünleri tercih ediyoruz. Çevre dostu ürün kullanımını teşvik ederek çevresel etkilerimizi minimize etmeye çalışıyoruz. Karbon ayak izimizi izleyerek belirli hedeflere ulaşma konusunda çaba sarf ediyoruz. Acil durumlardan kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak için planlı çalışmalar yapıyoruz. Çalışanlarımızı çevresel konularda bilinçlendirmek ve desteklemek için eğitimler düzenliyoruz. Tedarikçi seçiminde çevresel sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak öncelik veriyoruz. Çevresel faaliyetlerimiz ve politikalarımız hakkında tüm ilgili tarafları bilgilendiriyor ve katılımını sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Politikası

Çevresel sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde hareket ediyoruz. Yerel/bölgesel kalkınma ve istihdamı destekliyoruz. Tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunarak performans analizi yapma konusunda ayrım yapmıyoruz. Çocuk işçiliğin kaldırılmasını destekliyor, çalışanlarımıza düzenli eğitimler vererek gelişimlerine olanak tanıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesini benimseyerek kurumsal kültürümüzü güçlendirmeyi amaçlıyoruz. İnsan haklarına saygı gösteriyor, ayrımcılığı reddediyor ve özel korumalı gruplara destek oluyoruz. Bilgi güvenliği mevzuatına uygun olarak hareket ediyor, süreçlerimizi geliştiriyoruz. İnovasyon çalışmaları ve teknolojik sistemlere yatırım yaparak sektöre yön veriyoruz. Potansiyel riskleri önceden analiz edip sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizi geliştiriyoruz. Akon Home Otel olarak, sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda öncü bir konumda yer almayı ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz.

Akon Home Otel